Het e-mailadres dat gebruikt wordt om de mail vanuit MDware te versturen komt uit Lightspeed, dit gaan we dus in Lightspeed aanpassen.

  1. Log in op je Lightspeed Retail-account via https://cloud.merchantos.com.
  2. Ga via het menu naar "Instellingen" > "Configuratie van uw winkel".
  3. Selecteer de vestiging van uw winkel.
  4. Bij overig vind u "E-mailadres", hierin past u uw e-mailadres aan en klikt u op "Wijzingingen opslaan" in de linkerbovenhoek. 

5. In het vervolg worden uw emails van uw ingevuld e-mailadres verstuurd.

Did this answer your question?