Om te kunnen factureren heeft de facturatietool toegang nodig tot jouw Lightspeed-account. Op dit moment ondersteunen we een koppeling met een Lightspeed Retail-account.

  1. We loggen in op het MDware invoicing platform op volgende link: http://retailtools.mdware.org
  2. We klikken bovenaan in de menu op de knop "instellingen"
  3. We selecteren onder Taal de optie "Nederlands" indien dit nog niet gebeurd zou zijn. Kies ook het juiste land indien dit niet correct is.
  4. Nu zien we dat onder de hoofding "Lightspeed Retail Connectie" er een rode balk staat. We klikken op de "Verbind met je Lightspeed Account" knop. Is deze balk groen? Dan ben je gekoppeld aan Lightspeed!
  5. Nu worden we omgeleid naar de Lightspeed loginpagina, we vullen onze Lightspeed retail gegevens in en klikken vervolgens op "Sign in"
  6. Op het volgende scherm wordt gevraagd of we de applicatie willen toegang geven op ons Lightspeed account. We klikken op "Authorize Application"
  7. Indien alles correct verlopen is wordt je opnieuw omgeleid naar MDware invoicing instellingen pagina. We zien dat de rode balk nu groen is en dat de "Huidige status" "Verbonden" is.

Super! Ons MDware account is nu aan ons Lightspeed account gekoppelt.

Did this answer your question?